دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

محصولات فروشی

نمایش همه محصولات

فیلم های پیشنهادی سایت

نمایش جدول زمانبندی سریال ها
ورود به کانال تلگرام
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال : Killjoys
نام اپیزود : Reckoning Ball
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : K.C. Undercover
نام اپیزود : Keep On Truckin'
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dark Matter
نام اپیزود : Nowhere to Go
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bering Sea Gold
نام اپیزود : Tunnel Vision
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Treehouse Masters
نام اپیزود : Jeffersonian Honeymoon Suite
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Wynonna Earp
نام اپیزود : I Hope You Dance
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Real Time with Bill Maher
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Transformers: Robots in Disguise
نام اپیزود : Combine And Conquer
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Justice League Action
نام اپیزود : Best Day Ever
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Casualty
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sonic Boom
نام اپیزود : If You Build It They Will Race
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۴
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Cops
نام اپیزود : Bad Business
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Brave Fight! Muten Roshi Stakes his Life!!
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Cold Justice
نام اپیزود : Devoted
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Halt & Catch Fire
نام اپیزود : Miscellaneous
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Dead Files
نام اپیزود : Lust To Kill - Victor, New York
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
نام سریال : Vanilla Ice Project
نام اپیزود : Master Suite Disaster
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
نام سریال : Victoria
نام اپیزود : A Soldier's Daughter
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
نام سریال : The Powerpuff Girls
نام اپیزود : Tooth Or Consequences
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۵
نام سریال : Teen Wolf
نام اپیزود : Face-to-Faceless
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
22 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Twin Peaks
نام اپیزود : The Return, Part 15
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
22 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Shahs of Sunset
نام اپیزود : Hooray For Holy Land!
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
22 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : How the Universe Works
نام اپیزود : How The Sun Works - Episode One
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
22 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Tangled: The Series
نام اپیزود : Pascal's Story
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Last Ship
نام اپیزود : In Medias Res
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Ray Donovan
نام اپیزود : Dogwalker
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Teen Wolf
نام اپیزود : Pressure Test
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Chesapeake Shores
نام اپیزود : School, Lies and Videotape
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Power (2014)
نام اپیزود : That Ain't Me
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Game of Thrones
نام اپیزود : Beyond the Wall
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Great Food Truck Race
نام اپیزود : Battle for the South: The Big 'Not So Ea...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : American Monster
نام اپیزود : Stand by Your Men
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
23 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Episodes
نام اپیزود : Episode 501
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Last Ship
نام اپیزود : The Pillars of Hercules
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ballers (2014)
نام اپیزود : Make Believe
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Strain
نام اپیزود : Tainted Love
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Survivor’s Remorse
نام اپیزود : Fallout
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bar Rescue
نام اپیزود : Back To The Bar: For Whom The Cajun Bell...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naked And Afraid
نام اپیزود : Belize Breakdown
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dice
نام اپیزود : It's a Miserable Life
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Insecure
نام اپیزود : Hella Shook
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Week Tonight With John Oliver
نام اپیزود : Episode 111
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Rick and Morty
نام اپیزود : The Whirly Dirly Conspiracy
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Paw Patrol
نام اپیزود : Pups Save the Runaway Kitties
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Paw Patrol
نام اپیزود : Pups Save Tiny Marshall
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : People Just Do Nothing
نام اپیزود : Rivalry
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bachelor in Paradise
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Shadowhunters
نام اپیزود : Beside Still Water
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : American Ninja Warrior
نام اپیزود : Cleveland City Finals
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : So You Think You Can Dance
نام اپیزود : Top 10 Perform Pt. 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Car SOS
نام اپیزود : Top 10 Perform Pt. 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Man vs. Food
نام اپیزود : Charleston, SC
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : Unfinished Sentences
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Stitchers
نام اپیزود : Maternis
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Preacher
نام اپیزود : Puzzle Piece
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : The Real Housewives Of Orange County
نام اپیزود : The Sip-N-See Stand Off
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Man vs. Food
نام اپیزود : New Orleans, LA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : 16 & Pregnant
نام اپیزود : Fishbowl
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Midnight, Texas
نام اپیزود : Sexy Beast
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : American Dad!
نام اپیزود : The Long Bomb
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : 19-2 (English)
نام اپیزود : Fishbowl
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Pawn Stars
نام اپیزود : If the Pawn Don't Fit
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : People of Earth
نام اپیزود : Always a Day Away
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Sen. Al Franken, Kate Micucci, Portugal....
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Susan Sarandon, Riz Ahmed, Chord Overstr...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Jimmy Kimmel Live
نام اپیزود : Ray Romano, Paula Patton, Bryson Tiller
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Anthony Scaramucci, Bob Odenkirk, Liam G...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Difficult People
نام اپیزود : Rabbitversary
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Adam Driver, Marlon Wayans, Anthony Atam...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Still The King
نام اپیزود : Hockey Tonk
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Still The King
نام اپیزود : Ronnie Brasco
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Shark Tank Australia
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures
نام اپیزود : Free Fall
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Sarah & Duck
نام اپیزود : Castle Scribbling
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Holby City
نام اپیزود : Calm Before the Storm
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Celebrity Big Brother
نام اپیزود : Day 14 Highlights and Live Eviction
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پخش شده است
نام سریال : Ex on the Beach
نام اپیزود : Episode 9
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۵/۲۴
نام سریال : America's Got Talent
نام اپیزود : Live Show 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Fosters (2013)
نام اپیزود : Chasing Waterfalls
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing Race Canada
نام اپیزود : Can I See Your Kuna?
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bachelor in Paradise
نام اپیزود : Episode 4
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Haves and the Have Nots
نام اپیزود : The Enemy Called Trust
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Challenge
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Deadliest Catch
نام اپیزود : Lost At Sea
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Deadliest Catch
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bizarre Foods with Andrew Zimmern
نام اپیزود : Discovering Columbus
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Forged in Fire
نام اپیزود : The Kampilan
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dance Moms
نام اپیزود : Out With Abby, In With Chloe - Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Animal Kingdom
نام اپیزود : You Will Be Gutted
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Face Off
نام اپیزود : Journey Into Fear: Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives of New Jersey
نام اپیزود : How They Got Here
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Adam Ruins Everything
نام اپیزود : Adam Ruins College
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hard Knocks
نام اپیزود : Training Camp with the Tampa Bay Buccane...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shooter
نام اپیزود : Across the Rio Grande
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ink Master
نام اپیزود : Grim Inker
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chopped
نام اپیزود : Grill Masters: Battle 4
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hollywood Game Night
نام اپیزود : HGN'S Got Talent
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Being Mary Jane
نام اپیزود : Feeling Ambushed
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bachelor in Paradise
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Wrecked
نام اپیزود : Nerd Speak
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Utopia (AU)
نام اپیزود : Snouts in the Trough
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Offspring
نام اپیزود : Episode 9
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Paw Patrol
نام اپیزود : Pups Chill Out
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Paw Patrol
نام اپیزود : Pups Save Farmer Alex
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : America's Got Talent
نام اپیزود : Live Results 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Masterchef (US)
نام اپیزود : In A Pinch
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Suits
نام اپیزود : Full Disclosure
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Worst Cooks in America
نام اپیزود : Celebrity: Social Media Food Failures
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Masterchef (US)
نام اپیزود : Gordon's Game Of Chicken
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Wahlburgers
نام اپیزود : Where's the Beef?
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outrageous Acts of Science
نام اپیزود : Rebooters
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Wahlburgers
نام اپیزود : Wahl Around the World
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Odd Mom Out
نام اپیزود : Weber M.D.
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Youngers
نام اپیزود : The Incident at Pound Ridge
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Younger
نام اپیزود : The Incident at Pound Ridge
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Catfish: The TV Show
نام اپیزود : Jose & Jay
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Jay Leno's Garage
نام اپیزود : The Next Generation
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Greenleaf
نام اپیزود : Changing Season
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Alaskan Bush People
نام اپیزود : Book Of Browntown - Tba
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۲
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Project Runway
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Penn & Teller: Fool Us
نام اپیزود : A Big Round of Applause for Alyson
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Project Vortex, Diamond Heist and Tinsel...
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bringing Up Bates
نام اپیزود : The Fabulous Backwoods Bates Boys
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mountain Men
نام اپیزود : Waste Not, Want Not
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Whose Line Is It Anyway? (US)
نام اپیزود : Charles Esten 1
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Flipping Out
نام اپیزود : Two Week Notice
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Night Shift
نام اپیزود : Land of the Free
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Mist
نام اپیزود : The Tenth Meal
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ice Road Truckers
نام اپیزود : The Ice Is Right
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Beat Bobby Flay
نام اپیزود : Familiar Names and Faces
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Zoo
نام اپیزود : The Black Forest
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Queen of the South
نام اپیزود : Todas las Horas Hieren
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Impractical Jokers
نام اپیزود : Remember the Pact
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girlfriends' Guide to Divorce
نام اپیزود : Rule No. 10: Just Survive
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Life Below Zero°
نام اپیزود : Shelter From the Storm
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tick
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tick
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tick
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tick
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Elena of Avalor
نام اپیزود : Party of a Lifetime
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : VICE 77
تاریخ پخش :۱۳۹۶/۰۶/۰۳
5 روز تا پخش سریال
Shahrzad

دانلود سریال Game Of Thrones

Comment : 450

دانلود سریال Game Of Thrones محصول HBO آمریکا

| قسمت 06 از فصل هفتم اضافه شد |

کیفیت 720p اضافه شد.
کیفیت 1080p اضافه شد.

کیفیت Full HD به زودی ..
نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

کیفیت 1080p x265 اضافه شد.

این نسخه توسط هکر ها منتشر شده است و نسخه اصلی روز دوشنبه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

دانلود قسمت 6 از فصل هفتم با کیفیت 480p Web-DL
دانلود قسمت 6 از فصل هفتم با کیفیت 720p Web-DL
دانلود قسمت 6 از فصل هفتم با کیفیت 720p Web-DL x265
دانلود قسمت 6 از فصل هفتم با کیفیت 1080p Web-DL x265

دانلود سریال Game Of Thrones

کیفیت : 480p – 720p
 • 9.5/10 از 868,425 رایدانلود سریال Game Of Thrones
 • ژانر : ماجرایی , درام , فانتزی
 • زبان : انگلیسی
 • کیفیت : 480p – 720p
 • فرمت : MKV
 • شبکه : HBO
 • سال تولید : 2011
 • حجم : 150 – 300 مگابایت
 • محصول : آمریکا
 • ستارگان : Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington
 • کارگردان : David Benioff, D.B. Weiss
 • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
خلاصه داستان هفت خاندان اشرافی برای حاکمیت بر سرزمین افسانه ای «وستروس» در حال ستیز با یکدیگرند. خاندان «استارک»، «لنیستر» و «باراثیون» برجسته ترین آنها هستند. داستان از جایی شروع می شود که «رابرت باراثیون» پادشاه وستروس، از دوست قدیمی اش، «ادارد» ارباب خاندان استارک، تقاضا می کند که بعنوان مشاور پادشاه، برترین سمت دربار، به او خدمت کند. این در حالی است که مشاور قبلی به طرز مرموزی به قتل رسیده است، با این حال ادارد تقاضای پادشاه را می پذیرد و راهی سرزمین پادشاهی می شود. خانواده ملکه، یعنی لنیستر ها در حال توطئه برای بدست آوردن قدرت هستند. از سوی دیگر، بازمانده های خاندان پادشاه قبلی وستروس، «تارگرین ها» نیز نقشه ی پس گرفتن تاج و تخت را در سر می پرورانند، و تمام این ماجراها موجب در گرفتن نبردی عظیم میان آنها خواهد شد…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • چهارشنبه 25 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 8٫75 از 10 از 32 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال ایرانی شهرزاد

  Comment : 119

  دانلود سریال شهرزاد محصول شبکه خانگی

  | قسمت 08 از فصل دوم اضافه شد |

  لطفا جهت حمایت از صاحب اثر نسخه اورجینال را خریداری کنید.

  ششمین هفته نامه مجازی شهرزاد اضافه شد.

  دانلود سریال ایرانی شهرزاد

  کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  در حال پخش
  • ژانر : تاریخی , عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MP4
  • محصول : ایران
  • سال انتشار : 1394
  • حجم : 400 – 800 – 1000 مگابایت
  • تهیه کننده : سید محمد امامی
  • ستارگان : ترانه علیدوستی, شهاب حسینی, علی نصیریان, محمود پاک‌نیت, مصطفی زمانی
  • کارگردان : حسن فتحی
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان روایت عاشقانه ای در روزهای پرتپش تهران 1332 است که با کودتای سیاه آغاز می شود و با اثر حوادث کودتا بر زندگی شخصیت ها اوج میگیرد. در تهران سالهای پس از کودتا که چهره شهر، رنگ خشونت و دسیسه به خود گرفته، عشقی شکوفا می شود میان دو جوان به نام های شهرزاد و فرهاد. عشقی که فرجامش متصل به حوادث ایام می شود و عشاق قصه در موقعیت دشواری قرار می گیرند که آینده شان را دگرگون می کند. به ویژه زمانیکه پای قباد به صحنه این حوادث باز می شود و…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • دوشنبه 23 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫97 از 10 از 96 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  Comment : 210

  دانلود سریال عاشقانه محصول شبکه خانگی

  | قسمت 17 (آخرین قسمت) از فصل اول اضافه شد |

  لطفا جهت حمایت از صاحب اثر نسخه اورجینال را خریداری کنید.

  پسورد فایل فشرده قسمت هفدهم در صورت نیاز : LastpartfromAsheghaneh1796apadena

  کیفیت خارق العاده 4K اضافه شد. (برای اولین بار)

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  • ژانر : اجتماعی | درام
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 720p
  • فرمت : MP4
  • محصول : ایران
  • سال انتشار : 1395
  • حجم : 800 مگابایت
  • تهیه کننده : مهدی گلستانه
  • ستارگان : مهناز افشار, محمدرضا گلزار, ساره بیات, پانته آ بهرام, بهاره کیان افشار, حمیدرضا پگاه, فرزاد فرزین, حسین یاری, مسعود رایگان, هومن سیدی, سارا رسول زاده, علیرضا زمانی نسب, یکتا ناصر
  • کارگردان : منوچهر هادی
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان چند زوج جوان با آرامش در حال زندگی خودشان هستند که با ورود یک زن زندگی آنها به هم میریزد و…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • چهارشنبه 04 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫02 از 10 از 167 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال ترکی Atesbocegi

  Comment : 38

  دانلود سریال Atesbocegi (کرم شب تاب) محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 08 + هاردساب 08 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  برای خرید زیرنویس فارسی قسمت 8 اینجا کلیک کنید.

  دانلود سریال ترکی Atesbocegi

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Atesbocegi
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 3000 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Seçkin Özdemir, Nilay Deniz, Umur Yiğit Vanlı, Belma Canciğer, Durul Bazan, Lal Tayra Bahar, Çağrı Çıtanak, Derya Alabora
  • کارگردان : Barış Yöş
  خلاصه داستان وکیل موفق و تنها به اسم باریش بوکا وقتی که به یکی از سخت ترین پرونده هاش برمیخوره ، با دختر سمج و زیرکی که راننده تاکسی هست به اسم آسلی آشنا میشود. باریشی که داستانی نمونده که کشف نکرده باشه.  داستان کرم شب تاب یک دنیایی هست که نمیدونه و ندیده رو بهش نشون میده و برای دوتاشون که از دنیای های متفاوتی هستن در انتها عشق منتظر آنهاست…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • یکشنبه 29 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫57 از 10 از 7 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال ترکی Kalp Atisi

  Comment : 85

  دانلود سریال Kalp Atisi (ضربان قلب) محصول Show TV ترکیه

  | قسمت 08 + هاردساب 08 اضافه شد |

  برای خرید زیرنویس فارسی قسمت 8 اینجا کلیک کنید.

  دانلود سریال ترکی Kalp Atisi

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Kalp Atisi
  • ژانر : درام | عاشقانه
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Show TV
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 3000 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Gökhan Alkan , Öykü Karayel , Ege Kökenli
  • کارگردان :
  خلاصه داستان ایلول به خاطر پدر و مادرش کودکی سختی را پشت سر گذاشته ، و در دوران دبیرستان پدرش اورا در خانه ی مادر بزرگش تو مارماریس ترک کرده است ، رفتن او پیش مادر بزرگش ، برای او فرصتی هست که زندگی اش را از نو بسازد ، او به وسیله ی آشنایی با اقا معلم (علی ) زندگی اش را از نو میسازد ….

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • یکشنبه 29 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫89 از 10 از 9 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال کره ای Save Me

  Comment : 0

  دانلود سریال کره ای Save Me (نجاتم بده) محصول OCN کره

  قسمت 05 اضافه شد.

  کیفیت 540p اضافه شد.
  کیفیت 720p اضافه شد.

  دانلود سریال کره ای Save Me
  • امتياز : 8.4/10دانلود سریال کره ای Save Me
  • ژانر : اکشن | درام | رازآلود | روانشناسی
  • مدت زمان : 60 دقیقه
  • زبان : کره ای
  • کيفيت : 540p – 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : OCN
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 430 – 220 مگابایت
  • محصول : کره
  • ستارگان : Seo Ye Ji,Ok Taec Yeon,Jo Sung Ha,Woo Do Hwan,Jo Jae Yun
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان دختری توسط افراد مشکوکی در یک کوچه تاریک محاصره شده و آرام زمزمه میکند کمکم کنید! و یک زوج جوان بیکار صدایش را می شنوند ومیروند تا او را نجات بدهند. آنها درمی یابند که آن دختر گرفتار نوعی فرقه مذهبی خرافی شده است و سعی میکنند تا به او کمک کنند. اما آنچه پیش میاید سلسله ای از اتفاقات وحشناک است که ما را بیشتر و بیشتر در مورد علم روانشناسی بشر شگفت زده میکند.

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • یکشنبه 29 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال کره ای Bad Thief, Good Thief

  Comment : 0

  دانلود سریال کره ای Bad Thief, Good Thief محصول MBC کره

  قسمت 29 اضافه شد.

  کیفیت 540p اضافه شد.
  کیفیت 720p اضافه شد.

  دانلود سریال کره ای Bad Thief, Good Thief
  • امتياز : 7.7/10دانلود سریال کره ای Bad Thief, Good Thief
  • ژانر : کمدی | جنایی | عاشقانه
  • مدت زمان : 75 دقیقه
  • زبان : کره ای
  • کيفيت : 480p – 540p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : MBC
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 460 – 220 – 180 مگابایت
  • محصول : کره
  • ستارگان : Ji Hyun Woo,Seo Hyun,Kim Ji Hoon,Im Ju Eun,Ahn Kil Kang
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان این درام درمورد دزدانی هست که هدفشون مقابله با نخبه هایی هست که کره رو کنترل میکنند.

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • یکشنبه 29 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال کره ای Live Up to Your Name, Dr. Heo

  Comment : 0

  دانلود سریال کره ای Live Up to Your Name, Dr. Heo محصول tvN کره

  قسمت 03 اضافه شد.

  کیفیت 540p اضافه شد.
  کیفیت 720p اضافه شد .

  دانلود سریال کره ای Live Up to Your Name, Dr. Heo
  • امتياز : 8.3/10دانلود سریال کره ای Live Up to Your Name, Dr. Heo
  • ژانر : کمدی | فانتزی | پزشکی | عاشقانه
  • مدت زمان : 80 دقیقه
  • زبان : کره ای
  • کيفيت : 540p – 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : tvN
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 430 – 220 مگابایت
  • محصول : کره
  • ستارگان : Kim Nam Gil,Kim Ah Joong,Yoo Min Kyu,Moon Ga Young,Yoon Joo Sang
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان هو-ایم یه دکتر شرقی و شناخته شده به عنوان بهترین متخصص طب سوزنی دوران چوسان است. شهرت و موفقیت وی به دلیل شأن و مقام پایینش در ان زمان با مانع مواجه شده بود. روزی او در زمان سفر کرده و خودش را در به سئول امروزی میابد! او با چویی یئون-کیونگ اشنا میشود… دختری که به عنوان دکتر قاطعانه فقط به روش ها و درمان های امروزی اعتقاد دارد

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • یکشنبه 29 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال Wynonna Earp

  Comment : 9

  دانلود سریال Wynonna Earp محصول Syfy آمریکا, کانادا

  | قسمت 11 از فصل دوم اضافه شد |

  کیفیت 720p به زودی ..
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Wynonna Earp

  کیفیت : 480p
  • 5.6/10 از 597 رایدانلود سریال Wynonna Earp
  • ژانر : اکشن | درام | فانتزی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Syfy
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 200 مگابایت
  • محصول : آمریکا, کانادا
  • ستارگان : Katherine Barrell, Melanie Scrofano, Tim Rozon, Shamier Anderson
  • کارگردان :
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان داستان این سریال درباره دختری به نام ” واینونا ارپ ” است که یکی از نوادگان ” وایت ارپ ” است . او با توانایی های ویژه اش ، به همراه دوستانش به جنگ شیاطین و دیگر موجودات پلید میرود ولی در این راه سختی های زیادی وجود دارد که باعث میشود …

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • شنبه 28 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫00 از 10 از 1 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال Dark Matter

  Comment : 12

  دانلود سریال Dark Matter محصول Syfy آمریکا

  | قسمت 12 از فصل سوم اضافه شد |

  کیفیت 720p به زودی ..
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Dark Matter

  کیفیت : 480p
  • 7.3/10 از 12,864 رایدانلود سریال Dark Matter
  • ژانر : درام , علمی تخیلی , هیجانی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Syfy
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Marc Bendavid, Melissa O’Neil, Anthony Lemke
  • کارگردان : Joseph Mallozzi, Paul Mullie
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستانوقتی یک گروه شش نفره داخل یک سفینه در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه خود را از دست داده اند و چیزی یادشان نمی آید…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • شنبه 28 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 9٫75 از 10 از 4 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال Killjoys

  Comment : 2

  دانلود سریال Killjoys محصول Space آمریکا

  | قسمت 08 از فصل سوم اضافه شد |

  کیفیت 720p به زودی ..
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Killjoys

  کیفیت : 480p
  • 7.1/10 از 5,841 رایدانلود سریال Killjoys
  • ژانر : علمی تخیلی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Space
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Hannah John-Kamen, Aaron Ashmore, Luke Macfarlane
  • کارگردان : Michelle Lovretta
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان  داستان این سریال درباره ی گروهی جایزه بگیر بین سیاره ای است که به دنبال مجرمین می گردند و یک سیستم از راه دور آنها را زیر نظر دارد …

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • شنبه 28 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 3 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود فیلم 29+1 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم 29+1 2017 با کيفيت BluRay 720p

  دانلود فیلم 29+1 2017
  • امتياز : 7.1/10دانلود فیلم 29+1 2017
  • ژانر : کمدی | درام | فانتزی
  • مدت زمان : 111 دقیقه
  • زبان : لهجه کانتونی
  • کيفيت : BluRay 720p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : Ganool
  • حجم : 850 مگابايت
  • محصول : هنگ کنگ
  • ستارگان : Chrissie Chau,Joyce Cheng,Babyjohn Choi,Benjamin Yeung
  • کارگردان : Kearen Pang
  خلاصه داستان “کریسی” دختری معمولی است که در شهر هنگ کنگ به دنیا آمده و بزرگ شده است. او در آستانه 30 سالگی قرار دارد و بحران این سن به سراغش آمده است. استرسش سر کار، پدر و مادر اعصاب خورد کن و رابطه‌ی به ظاهر پایدارش از جمله مشکلات او هستند. از سوی دیگر دختری به نام “وونگ” نیز هم سن و سال “کریسی” است اما شرایط کاملاً متفاوتی دارد. آنها بصورت اتفاقی یکدیگر را ملاقات میکنند و…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  Shahrzad

  دانلود فیلم The Recall 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم The Recall 2017 با کيفيت 720p – 1080p

  کیفیت 720p و 1080p اضافه شد.
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود فیلم The Recall 2017
  • امتياز : 4.0/10دانلود فیلم The Recall 2017
  • ژانر : علمی تخیلی
  • مدت زمان : 90 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 700 | 1400 مگابايت
  • محصول : کانادا
  • ستارگان : RJ Mitte,Wesley Snipes,Niko Pepaj,Jedidiah Goodacre
  • کارگردان : Mauro Borrelli
  خلاصه داستان پنج دوست برای تعطیلات به خانه ای کنار یک دریاچه می روند. آنها کمی بعد متوجه حمله بیگانگان به زمین می شوند و پس از ناپدید شدن چند تن از آنها، فقط یک زن و مرد از این گروه باقی ماند. حال آنها باید با یک شکارچی مرموز متحد شوند تا…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  Shahrzad

  دانلود فیلم Baywatch 2017

  Comment : ۱

  دانلود فیلم Baywatch 2017 با کيفيت 720p – 1080p

  کیفیت 720p و 1080p اضافه شد.

  دانلود فیلم Baywatch 2017
  • امتياز : 5.8/10دانلود فیلم Baywatch 2017
  • ژانر : اکشن | کمدی | درام
  • مدت زمان : 116 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : MkvCage
  • حجم : 950 | 1700 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Dwayne Johnson,Zac Efron,Priyanka Chopra,Alexandra Daddario
  • کارگردان : Seth Gordon
  خلاصه داستان “میچ” (دواین جانسون) غریق نجاتی فداکار در ساحل کالیفرنیا است که باید با یک غریق نجات دیگر که تازه استخدام شده همکاری کند تا پرده از توطئه ای که آینده‌ی ساحل را به خطر می اندازد، بردارند…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫50 از 10 از 4 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سريال The Defenders

  Comment : 0

  دانلود سريال The Defenders محصول Netflix آمریکا

  | قسمت 08 از فصل اول اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  (پایان فصل اول)

  دانلود سريال The Defenders
  • امتياز : 9.1/10دانلود سريال The Defenders
  • ژانر : اکشن | ماجرایی | جنایی
  • مدت زمان : 50 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Netflix
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 200 – 450 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Finn Jones,Mike Colter,Charlie Cox,Jessica Henwick
  • کارگردان :
  خلاصه داستان دردویل، جسیکا جونز، لوک کیج و آیرون فیست با هم متحد می شوند و تیم مدافعان را تشکیل می دهند تـا باری دیگر از شهرشان در مقابل گروه مخوف «دست» دفاع کننـد.

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سريال ترکی Iki Yalanci

  Comment : 0

  دانلود سريال Iki Yalanci (دو دروغگو) محصول Kanal D ترکیه

  | قسمت 06 + هاردساب 05 اضافه شد |

  نسخه هاردساب کیفیت 720p بزودی…

  دانلود سريال ترکی Iki Yalanci
  • امتياز : 6.3/10دانلود سريال ترکی Iki Yalanci
  • ژانر : کمدی
  • مدت زمان : نامشخص
  • زبان : ترکی
  • کيفيت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Kanal D
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Keremcem,Yagmur Tanrisevsin,Koray Erkök,Hazal Senel
  • کارگردان : Selim Aydoğdu
  خلاصه داستان سرکان ، که از طرف عشق بچگیش و زن آرزو هاش به خاطر پول ترک شده و دویگو ، که از کار بی کار شده و تحت فشار خونه هست، از یک دیگر بیخبرند راهشون به هم دیگه میخوره. به اسرار دوستانشون که در فکر رسیدن به پول ثروت با راحت ترین راه ممکن هستند وارد یک فیلم دروغین میشوند ؛اما خبر ندارند که دل جفتشون توی یه عشق بزرگ میفته و …

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سريال ترکی Meryem

  Comment : ۱

  دانلود سريال Meryem (مریم) محصول Kanal D ترکیه

  | قسمت 03 هاردساب 03 اضافه شد |

  نسخه هاردساب با کیفیت 720p اضافه شد.

  دانلود سريال ترکی Meryem
  • امتياز : 5.8/10دانلود سريال ترکی Meryem
  • ژانر : درام
  • مدت زمان : نامشخص
  • زبان : ترکی
  • کيفيت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Kanal D
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Furkan Andic,Ayça Aysin Turan,Cemal Toktas,Acelya Topaloglu
  • کارگردان : Emre Özdür
  خلاصه داستان مریم آکچا در ورودی یکی از بزرگراههای استانبول بلیط میفروشد. اون بسیار مهربان و دوست داشتنی هست.پدر او یک مغازه شیرینی پزی دارد که مریم در زمانهای اوقات فراغتش به پدرش در پخت شیرینی کمک میکند. قلب مریم گرفتار دادستان ” اوکتای ” است.زمانی که دادستان اوکتای همه ی برنامه های ازدواج را با مریم فراهم کرده بود مرتکب یک قتل میشود و …

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!>

 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 8٫00 از 10 از 1 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سریال Zoo

  Comment : 8

  دانلود سریال Zoo محصول CBS آمریکا

  | قسمت 08 از فصل سوم اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Zoo

  کیفیت : 480p – 720p
  • 7.0/10 از 7,636 رایدانلود سریال Zoo
  • ژانر : درام , علمی تخیلی , هیجانی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : CBS
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 – 320 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : James Wolk, Kristen Connolly, Nonso Anozie
  • کارگردان : Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان داستان این سریال در رابطه با موجی از حملات حیوانات وحشی در مقابل انسان ها است. Jackson Oz، یک جانورشناس است. او زمانیکه در حیات وحش آفریقا به سیاحت های اکتشافی می پرداخت، متوجه رفتارهای عجیب و غریب حیوانات میشود. زمانی که حملات حیوانات ماهرانه تر، هماهنگ تر و وحشیانه تر می شود، وی مجبور می شود تا قبل از این که دیگر جایی برای مخفی شدن برای مردم باقی نمانده باشد، به دنبال راز این موضوع بگردد و آن را پیدا کند…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!
 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫00 از 10 از 2 رای)

  Download
  Shahrzad

  دانلود سريال The Mist

  Comment : 2

  دانلود سريال The Mist محصول Spike TV آمریکا

  | قسمت 09 از فصل اول اضافه شد |

  نسخه کم حجم x265 به زودی ..

  دانلود سريال The Mist
  • امتياز : 5.5/10دانلود سريال The Mist
  • ژانر : درام | ترسناک
  • مدت زمان : نامشخص
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Spike TV
  • سال توليد : 2017
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Alyssa Sutherland,Holly Deveaux,Bill Carr,Gus Birney
  • کارگردان : Christian Torpe
  خلاصه داستان پس از اینکه یک مه غلیظ وارد یک شهر کوچک می شود، ساکنان این شهر باید با این مه مرموز و پیامدهای آن مبارزه بکنند…

 • برای این فیلم رده سنی تعریف نشده!
 • جمعه 27 مرداد 1396

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 2 رای)

  Download
  Shahrzad
  کانال تلگرام بیاتوموویز اینستاگرام بیاتوموویز
  بستن تبلیغات